Bij mensen met PMU die niet naar hun wens is, zien we vaak teleurstelling in wat ze hebben gekozen en soms ook een gevoel van schaamte.  Wanneer niet op de juiste wijze, met de juiste kennis, apparatuur en materialen gewerkt…